Redovisning och bokföringstjänster för små och medelstora företag utförs av noggrann, strukturerad, servisinriktad ekonom med kvalité och kunden i fokus.

Jobbet kan utföras i kundens lokaler eller i mitt kontor.